Login met je Aloysius gebruikersnaam en wachtwoord.

29 Droomschool van Albert, Tuna en Matthijs

bekijk deze droom
bekijk alle dromen

KOERS: Klaar!

 

Vanaf 2016 gaat Aloysius vier jaar aan de slag met de nieuwe koers Samen betekenisvol leren. Op basis van de nieuwe koers zijn/worden alle Schoolplannen gemaakt voor de komende vier jaren. De kaderstellende doelen op stichtingsniveau zijn daarvoor de basis. Lees hier meer over onder Resultaatafspraken.

 

Download hier de nieuwe koers(krant) Samen betekenisvol leren.

De koerstekst vind je ook onder 'Lees meer'. Een animatie van onze nieuwe koers is in de maak: in het eerste kwartaal van 2016 hoor en zie je daar meer van!

 

Op deze koerssite ben je tijdens de koersontwikkeling steeds bijgepraat over alle stappen. Onder de verschillende knoppen vind je de opbrengst van die fase terug. Het eindresultaat: onze nieuwe koers die als titel kreeg Samen betekenisvol leren.

 

Koers

 

Alleen samen met leerlingen, hun ouders/familie en onze netwerkpartners kunnen wij onze leerlingen integraal maatwerk bieden in speciaal (basis)onderwijs en jeugdhulp. Onze bijdrage: vanuit onze eigen kracht betekenisvol onderwijs en betekenisvolle ondersteuning bieden. Wij willen nadrukkelijk samen met onze netwerkpartners betekenisvol zijn voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Onze netwerkpartners weten wat onze toegevoegde waarde kan zijn en andersom weten wij dat van onze netwerkpartners. Waar mogelijk investeren wij in integrale samenwerking onder een dak in integrale kindcentra of kennis- en expertisecentra.

 

Onze scholen maken leren betekenisvol voor iedere leerling. Onze leerlingen leren met hoofd, hart en handen en zoveel mogelijk in een levensechte, contextrijke leeromgeving. Wij focussen op de ontwikkeling van ieders talent en bieden perspectief op een succesvolle terugkeer of vervolgstap naar/in (vervolg)onderwijs, werk of dagbesteding. Bij Aloysius halen wij de wereld naar binnen en omgekeerd leren onze leerlingen ook buiten onze scholen.

 

Onze scholen zijn veilige en uitdagende oefenplaatsen voor het leven. Ons onderwijs is gebaseerd op onze ecologische onderwijsvisie. Brede persoonlijke en maatschappelijke vorming is op al onze scholen essentieel, net als het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden en leerlingen mede-eigenaar maken van hun eigen leerproces. Wij bieden onze leerlingen zoveel mogelijk individueel maatwerk en maken daarbij volop gebruik van ICT-technologie. Alle professionals van Aloysius ontwikkelen zich permanent en zetten zich vanuit kracht elke dag met passie onvoorwaadelijk in voor onze leerlingen.

 

Wij zijn ervan overtuigd dat wij met onze specifieke expertise in onderwijs en ondersteuning positief bijdragen aan een in alle opzichten betekenisvolle toekomst voor de (meest) kwetsbare kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Wij gaan voor onderwijs dat bijdraagt aan een betekenisvol leven in relaties, vrije tijd, gezondheid, wonen, werk en 'meedoen' in de samenleving. Dat geldt ook voor Aloysius scholing & advies, van waaruit onze experts leerlingen, professionals, teams en directeuren in het regulier en speciaal onderwijs ondersteunen.

 

 

lees meer
KOERSFASES EN PLANNING

We ontwikkelen onze koers in fases.

Wanneer doen we wat?


Aloysius Stichting
Leidsevaart 2
2215 RE Voorhout
bestuur@aloysiusstichting.nl
0252 43 40 00